پرینت

تقویم آموزشی

زبان آموزان گرامی:

دقت فرمایید که ضرورت دارد پیس از ثبت نام در هر یک از دوره‌های موسسه سخن پارسیان، جهت عضویت در سایت سخن پارسیان مشخصات فردی و شماره تماس خود را در بخش "تماس با ما "وارد نمائید.

*

جهت یادگیری مکالمه زبان با متد سخن پارسیان پیشنهاد میشود یکی از تقویم های زیر را دنبال کنید تا بهترین بازدهء آموزشی را داشته باشید.

*

برنامهء آموزش پکیج مکالمه انگلیسی پارسیان

تقویم آموزش

الماس                 دو ماه               

طلائی                 چهار ماه و نیم       

نقره ای               نه ماه                  

برنز                   یک سال و نیم

*

مکالمه مبتدی

چهل مکالمه                                             

           الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

           سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                شش ماهه              

           هرروز               هرروز               هر روز               یکروز در میان

           3 مکالمه             2 مکالمه             یک مکالمه           یک مکالمه

مکالمه متوسط      

 چهل مکالمه

           الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

            سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                شش ماهه

            هرروز               هرروز               هرروز                یکروز در میان 

            چهار مکالمه            2 مکالمه             یک مکالمه           یک مکالمه

مکالمه پیشرفته     

 چهل مکالمه

            الماس                 طلائی                 نقره ای               برنز

             سه هفته               یکماه و نیم           سه ماه                 شش ماهه

             هرروز               هرروز               هرروز                یکروز در میان

             چهارمکالمه          2 مکالمه             یک مکالمه            یک مکالمه

*

شرایط ثبت نام

برای ثبت نام میتوانید بطور مجزا برای هر درس و یا بطور کلی برای یک فصل و یا حتی برای کال یک سطح ثبت نام فرمایید. طبقه بندی این کاربران نیز بترتیب برنزی، نقره ای، وطلایی خواهد بودد.تنها پس از اتمام سطح یک امکان کاربری الماس وجود خواهد داشت و آن هم منوط به موفقیت در آزمونهای مربوطه است.

*

پس از دوره های مکالمه پارسیان می توانید از دوره های آیلتس ویا تافل بهره برداری نمایید.

*****************************************************************************

جهت آمادگی در آزمون های آیلتس و یا تافل با متد آکادمی سخن پارسیان پیشنهاد میشود یکی از تقویم های زیر را دنبال کنید تا بهترین بازدهء آموزشی را داشته باشید.

*

برنامهء آموزش پکیج آزمون تافل و آیلتس

تقویم آموزش

الماس                 یک ماه               

طلائی                 دو ماه      

نقره ای               چهار ماه                  

برنز                   شش ماه

*

آمادگی جهت آزمون آیلتس

بیست و چهار جلسه آموزش 

سه آزمون آزمایشی                                     

           الماس                         طلائی                        نقره ای                      برنز

           چهار هفته                    هشت هفته                   دوازده هفته                  شانزده هفته 

           هر هفته شش جلسه          هرهفته سه جلسه           توصیه نمیشود               توصیه نمیشود

           دو روز در هفته             یکروز در هفته       

*

*

آمادگی جهت آزمون تافل

بیست و چهار جلسه آموزش 

سه آزمون آزمایشی                                     

           الماس                         طلائی                        نقره ای                      برنز

           چهار هفته                    هشت هفته                   دوازده هفته                  شانزده هفته 

           هر هفته شش جلسه          هرهفته سه جلسه        توصیه نمیشود              توصیه نمیشود  

           دو روز در هفته             یکروز در هفته       

*

شرایط ثبت نام

جهت ثبت نام در دوره های آیلتس و تافل با شماره تلفن 09359971635 تماس بگیرید .

*