پرینت

زبان تجارت - بازرگانی

دوره های آموزشی زبان تجارت :

برای کسب موفقیت در تجارت و بازرگانی در بازار جهانی امروز در تمامی ارتباطات خود اعم از برقراري تماس‌هاي تلفني، ايميل، مکالمات رو در رو (جلسات رسمي و غير رسمي، مذاکرات و ارتباطات از پيش برنامه‌ريزي شده و يا اتفاقي)، سفارشات کالا و غيره، نياز به استفاده از زبان انگليسي تجاری دارید. با شرکت در دوره های زبان تجارت  موسسه پارسیان مي‌توانید تسلط کاملي بر انگليسي مورد نياز جهت پيشبرد تمام اهداف خود پيدا کنید.

نحوه برگزاری دوره زبان تجارت :

این کلاس ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردد :

مدت دوره : بر حسب نیاز دانشجو

تعداد جلسات : بر حسب نیاز دانشجو

روزها و ساعات برگزاري كلاس: به انتخاب دانشجو

زمان هر جلسه: 1ساعت و 45 دقیقه

محل تشکیل کلاس: در موسسه پارسیان و یا محل شرکت یا موسسه دانشجو